Mobilstråler og Wi-Fi skal tages alvorligt

Flere Studier viser at EMF fra mobiltelefoner påvirker en række funktioner i kroppen.

Kilde: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26686296

Diabetes2 – http://www.mdpi.com/1660-4601/12/11/14519

Kroniske sygdomme og sygdomme i forbindelse med uspecifikke symptomer er stigende. Ud over kronisk stress i sociale og arbejdsmiljøer, fysiske og kemiske eksponeringer i hjemmet, på arbejdspladsen, og i løbet af fritidsaktiviteter er kausale eller bidrager med miljømæssige stressfaktorer, der fortjener opmærksomhed ved den praktiserende læge samt ved alle andre medlemmer af sundhedsvæsenet. Det virker helt sikkert nødvendigt nu at tage “nye eksponeringer” som elektromagnetisk felt (EMF) i betragtning. Læger er i stigende grad konfronteret med helbredsproblemer fra uidentificerede årsager. Studier, empiriske observationer, og patientforeninger rapporter viser tydeligt, interaktioner mellem EMF eksponering og sundhedsproblemer. Individuel følsomhed og miljømæssige faktorer er ofte forsømt. Nye trådløse teknologier og applikationer er blevet indført uden nogen vished om deres sundhedsmæssige virkninger, hævder nye udfordringer for medicin og samfund. For eksempel blev spørgsmålet om såkaldte ikke-termiske virkninger og potentielle langsigtede virkninger af lavdosis-eksponering næppe undersøgt forud for indførelsen af ​​disse teknologier. Fælles EMF kilder omfatter Wi-Fi-adgangspunkter, routere, trådløse enheder og mobiltelefoner, herunder deres basestationer, Bluetooth-enheder, ELF magnetfelter fra netto strømme, ELF elektriske felter fra elektriske lamper og ledninger tæt på deres seng og kontor. På den ene side er der stærke beviser for, at langvarig udsættelse for visse EMF eksponering er en risikofaktor for sygdomme, såsom visse kræftformer, Alzheimers sygdom og mandlig infertilitet. På den anden side, det spirende elallergi (EHS) er mere og mere anerkendt af sundhedsmyndighederne, handicap administratorer og sagsbehandlere, politikere, samt domstole. Vi anbefaler at behandle EHS klinisk som en del af gruppen af ​​kroniske multisystemlidelser sygdomme (CMI), der fører til en funktionsnedsættelse (EHS), men stadig erkender, at den underliggende årsag fortsat er miljøet. I begyndelsen, opstod EHS symptomer ofte kun lejlighedsvis, men over tid, kan symptomerne stige i hyppighed og sværhedsgrad. Almindelige EHS symptomer omfatter hovedpine, koncentrationsbesvær, søvnproblemer, depression, manglende energi, træthed og influenzalignende symptomer. En omfattende anamnese, som bør omfatte alle symptomer og deres hændelser i rumlige og tidsmæssige vilkår, og i forbindelse med EMF eksponeringer, er nøglen til diagnosen. EMF eksponering kan vurderes ved at bede om typiske kilder som Wi-Fi-adgangspunkter, routere og klienter, trådløse og mobiltelefoner og målinger i hjemmet og på arbejdspladsen. Det er meget vigtigt at tage individuelle følsomhed i betragtning. Den primære metode til behandling bør hovedsagelig fokusere på forebyggelse eller reduktion af eksponering for elektromagnetiske felter, der er, at reducere eller eliminere alle kilder til elektromagnetiske felter i hjemmet og på arbejdspladsen. Reduktionen af ​​eksponering for elektromagnetiske felter bør også udvides til offentlige rum, såsom skoler, hospitaler, offentlig transport, og biblioteker, således at personer med EHS et uhindret brug (tilgængelighed foranstaltning). Hvis en skadelig EMF eksponering er tilstrækkelig reduceret, kroppen har en chance for at restituere sig og EHS symptomer vil blive reduceret eller helt forsvinde. Mange eksempler har vist, at sådanne foranstaltninger kan vise sig effektive. Også overlevelsesraten for børn med leukæmi afhænger af ELF magnetfelt eksponering i hjemmet. For at øge effektiviteten af ​​behandlingen, bør også tages op den brede vifte af andre miljømæssige faktorer, der bidrager til kroppens samlede belastning. Alt, hvad der understøtter en balanceret homeostase vil øge en persons modstandskraft mod sygdomme og dermed mod de skadelige virkninger af eksponering for elektromagnetiske felter. Der er stigende tegn på, at EMF eksponering har en stor indflydelse på den oxidative og nitrosative regulering kapacitet i de ramte personer. Dette koncept kan også forklare, hvorfor niveauet af følsomhed over for EMF kan ændre og hvorfor antallet af symptomer rapporteret i forbindelse med EMF eksponering er så stort. Baseret på vores nuværende forståelse, en behandling tilgang, der minimerer de negative virkninger af peroxinitrit – som det er blevet mere og mere anvendt i behandlingen af ​​multisystemlidelser lidelser – fungerer bedst. Denne EMF retningslinje giver et overblik over den aktuelle viden om EMF sundhedsrisici og giver begreber til diagnosticering og behandling og tilgængelighed foranstaltninger af EHS til at forbedre og genoprette individuelle sundhedsresultater samt for udvikling af strategier til forebyggelse. Kilde:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26613329

Dette siger dokumentet

Vidste du at:

• Sundhedstyrelsen anbefaler begrænset brug af mobiltelefon

• Der er en øget risiko for tumor i hjernen ved brug af håndholdt mobil

• Brugen af mobiltelefon kan give træthed og hovedpine

• Din router må helst ikke være på børneværelset eller i soveværelset

• Wi-fi og mobilstråler kan ødelægge nattesøvnen

• Evnen til at få børn nedsættes med en mobil i bukselommen

• Børn øger deres risiko for udvikling af leukemi nær mobilstråler og wifi