Elektromagnetiske stråler og energyDOTs

Effekten du ikke kan tage fejl af

Der er efterhånden mange mennesker, både de elektrosensitive og dem der blot har lidt uløste småsymptomer, der har fået gode og positive erfaringer med energyDOTs.

Flere undre sig over hvordan det kan virke. Nogle har direkte anklager firmaet for at snyde.

EnergyDOTs, herunder smartDOT og bioDOT, sælger ikke sig selv. Et ægtepar opgiver sine jobs for at fortælle andre om energyDOTs. De bruger deres tid og alt deres energi samt ressourcer hvilket må bevise at de dybt inde tror på at det virker.

Dog kan det ikke kun være deres egen tro der får dem til at importere og ønske at andre skal gå med energyDOTs. Selvom de selv mærkede en stor ændring, er energyDOTs også bevist virkningsfuldt.

Forskning kan udarbejdes via samfundsfaglige forskellige metoder. Overordnet vælges imellem et kvantitativ studie eller et kvalitativ studie. Kvantitativ forskningsmetoder kan måles, vejes og gentages. Den kvantitative forskning kan udarbejdes i forskellige niveauer. Den bedste er et dobbeltblind-randomiserede, kontrollerede kliniske studie, der har tilfældig udvælgelse af deltagerne.

energyDOTs, herunder smartDOT og bioDOT, er dokumenteret at virke via mindre kvantitative studier, hvor alle forskere anbefaler større studier. Der er udarbejdet kvalitative spørgsmål, der viser bedring af sundheden.

Der er lavet 3 uafhængige studier, via diverse måleparameter.

Studierne:

Måleparameteren er baseret på menneskers egne energier, blodlegemer og varme. Forståelsen af anatomi og fysiologi på det menneskelige ”biofield” er blevet hjulpet på vej af en stor global ressource af åndelige og medicinske traditioner. Energiblokeringer er tilskrevet at forstyrre vores sundhed. Dette er meget kendt indenfor både kinesisk medicin såsom akupunktur samt zoneterapi m.fl. Energier i menneskets krop kender vi blandt andet fra at hjertet der slår ved en impuls, der kan måles i en frekvens. Vi består af energier / frekvenser.

Første undersøgelse:

For at vurdere effektiviteten af ​​smartDOT® er en eksperimentel undersøgelse blev udført. I denne dobbelte – blinde randomiseret undersøgelse deltog 60 personer mellem 18 og 60 år frivilligt. De blev delt i to grupper: Gruppe A (Test gruppe) og gruppe B (placebo kontrol) bestående af 30 forsøgspersoner i hver gruppe. Der blev overvåget ændringerne før og efter via en smartDOT® på en mobiltelefon.

Deltagerne blev overvåget med Electro Photonic Imaging (EPI) og Medicinsk Termografi (MTI). Ved hvert besøg blev deltagerne også givet et standard MYMOP2 spørgeskema med spørgsmål, om hvad der påvirkede deres dagligdag, for at vurdere eventuelle ændringer, de måtte opleve i løbet af undersøgelsen.

Studiet af smartDOT® viser gavnlig effekt på de deltagere, der brugte dem på deres
mobiltelefoner. Electro Photonic Imaging (EPI) viser, at brugen af ​​smartDOT® har
forbedret det fysiske energifelt betydeligt.
Den medicinsk Termografi (MTI) viser, at brugen af ​​smartDOT® væsentligt har reduceret
de overfladiske temperaturer på hjerte, ryg og pande regioner. Det bemærkelsesværdige bevis for beskyttende virkning der blev fundet, viser en meget signifikant reduktion i de overfladiske temperaturer i området af thymus og begge ører. Det tyder også på en positiv fysiologisk termisk variation. Dette fremgår af styrkelsen af energierne ved pande, hals og hjerte chakra.

Spørgeskemaerne viser, at brugen af ​​smartDOT® har været yderst gavnligt for de deltagere med klager over hovedpine samt klager i forbindelse med luftvejene.

Samlet set er det konkluderet, at smartDOT® har vist sig at være dybt effektivt mod skadelige virkninger af stråling fra mobiltelefoner på den menneskelige krop. Da anvendelsen af ​​smartDOT® viste betydelige sundhedsmæssige fordele for forsøgspersonerne i de tre uger, de blev observeret, skal dette aboslut forskes mere i.

ANDEN UNDERSØGELSE

Her måles udelukkende på elektrosensitive personer. De skulle dog opfylde visse kriterier der viser at de er elektrosensitive. Femten frivillige voksne deltog.

Da de ankom, have de undgået direkte omgang med mobiltelefon i 1 time. Alt omkring dem havde været slukket, både telefoner, router m.m..

De startede med at bruge mobil i en 1 time, og derefter var der 3 ekstra telefoner der blev tændt i en radius, svarende til et standard parcelhus. Efter yderlig 1 time, blev alle telefoner tilført en smartDOT. To smartDOT uden effekt blev tilfældigt tilsat 2 af de 15 deltagere.

I andre studier kan ses at ”normale” røde blodlegemer påvirkes af stress, kost, forurening og elektromagnetiske stråler (EMF) – I dette studie viser det tydeligt hvordan EMF påvirker vores blodlegemer og hvordan der sker en bedring og normalisering af blodlegemerne ved en smartDOT på telefonen.

Udfordringen med EMF, som ses i dette studie, og som skal undersøges via andre studier, er at de røde blodlegemer ikke kan passere via de små kapillærer for at transportere ilt samt at de ikke kan transformerer nye celler og fjerne kuldioxid og andre metabolisk syrestoffer.

Dette giver træthed, dårlig blodcirkulation, kolde hænder og fødder, dårlig hukommelse m.m..

Subjektive udtaleser var mindre hovedpine, mindre kvalme mindre uro, bedre fordøjelse, bedre vejrtrækning, smerte ved hænderne forsvandt og bedre koncentration.

Tredje studie

Der er brugt følgende måleparameter:

  1. poly kontrast interference photography (PIP)
  2. Gas Discharge visualisation (GDV)
  3. Resonnant field imaging (RFI)

Der er via den lokale avis tilfældigt udvalgt 100 deltagere. De har brugt mobiltelefon hver dag i et år. Deltagerne viste ikke hvad studiets formål var. De var givet en ide om at noget skulle harmoniseres ved brugen af mobil, men ikke hvordan.

Studiet var et dobbeltblind-randomiserede, kontrollerede kliniske undersøgelse

Hver sag var individuelt undersøgt & analyseret. De opnåede resultater understøtter effektiviteten af ​​smartDOT mod løbet negative virkninger af mobilstråler.

  • PIP scanninger viste positiv forandring i 87 deltagere ud af 90.

Samlet:
Det synes krystalklart, at smartDOT som er en elektromagnetisk harmoniserende enhed, har en dybtgående indvirkning på enkeltpersoner når der skal reduceres skadelige
virkningerne af elektromagnetiske stråling (EMF).
Forsøgene vidne via målinger på kroppens biofield til en usædvanlig stærkt positivt forandring, når mobiltelefonen bruges regelmæssigt med en smartDOT.

Fra denne forskning kan vi konkludere, at smartDOT er meget effektiv til at neutraliserende negative virkninger af elektromagnetiske stråling fra
mobiltelefoner.
Maksimale ændringer blev observeret i hjertet, solar plexus og pande chakraer
sammen med betydelig positiv ændring i biofield.
Positive effekter er også set over lunge, hvilket ligeledes ses i andre studier.

PIP Photography er også testet på bioDOT og vist sig effektiv. Endvidere har de over 15 dage haft en mobiltelefon op af en kikærte. Dens spire var forkrølet. Men efter en smartDOT kom på telefonen kunne kikærten spire normalt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.